Tag Archives: 51000

เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120205
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000250395
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119935
คุณพิพัฒน์
scby000243061
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119856
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000241348
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119811
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000240522
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119754
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000239579
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119625
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000236277
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119626
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000236277
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119650
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000236231
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119386
หจก.ตันติแมชชีน แอนด์ ทูลส์
scby000226548
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119390
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
scby000226554
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119246
คุณปิยะ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119198
คุณสุรักษ์
scby000221096
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119168
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000220227
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119158
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000220227
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118924
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000213510
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118826
คุณนรินทร์
scby000210504
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118448
คุณกันตชาติ
scby000202194
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118457
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000202134
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118344
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
scby000199409
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118301
คุณนรินทร์
scby000197508
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118231
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000195127
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118220
หจก. พีอาร์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
scby000195137
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118206
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000195153
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118153
บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000193548
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117981
คุณวีรภัทร
scby000187196
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117979
หจก. ดีเอ็น เทค แมชชีนพาร์ท
scby000187213
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117899
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000185446
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117853
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000183504
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117833
หจก.ธีลิเจ็นท์
scby000182763
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117517
หจก. ดีเอ็น เทค แมชชีนพาร์ท
scby000172376
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117494
หจก. ที ซี โปรเกรส ทูลลิ่ง ซัพพลาย
scby000171527
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117457
คุณพงศกร
scby000170272
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117415
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000170244
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117235
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000163658
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117125
บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000159938
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117053
บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000159920
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116897
คุณจารุภา
scby000152456
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116794
คุณชลกนก
scby000147827
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116586
คุณจารุภา
scby000140644
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116490
หจก. ดี.พี.เค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย
scby000137982
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116377
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000138053
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116426
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000136184
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116377
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000136165
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116397
บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000135122
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116356
บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000133936
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116067
หจก.ลำพูนควอลิตี้ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
scby000126333
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#115969
บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000122995
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#115338
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
scby000102787
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#115291
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
scby000101865
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#115186
คุณปิยะ
scby000098411
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561