Tag Archives: 20230

เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120313
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
scby000253950
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120211
บริษัท ซีซีพี ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
scby000250373
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119838
คุณปฏิพล
scby000240552
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119783
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000239601
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119494
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000229350
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119482
บริษัท ซีซีพี ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
scby000228506
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119344
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000226587
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119292
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
scby000224214
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119089
บริษัท สยาม อีเอ็มซี จำกัด
scby000218514
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119066
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000217511
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119016
คุณIranat
scby000215674
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118960
คุณสิทธิพงษ์
scby000214122
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118917
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000213453
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118882
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
scby000213438
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118823
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
scby000212151
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118806
บริษัท เอพี แอดวานซ์ จำกัด
scby000210482
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118799
บริษัท ทีวายแอลพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
scby000210473
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118767
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000209729
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118720
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000208828
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117789
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000208142
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118553
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000206093
วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จำกัด
scby000204802
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
scby000204802
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118391
บริษัท ฟาสท์ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
scby000202141
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
scby000200704
วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118354
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000200697
วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118305
บริษัท เอส.บี.แมชชีน ทูล จำกัด
scby000197481
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117814
บริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
scby000192590
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117909
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
scby000185408
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117872
บริษัท เอสซี 60 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000183487
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117863
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
scby000183441
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117836
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000182753
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117785
คุณYutthapong
scby000180912
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117666
คุณมานะ
scby000177478
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117445
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
scby000170250
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117377
บริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
scby000167213
วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117325
คุณยุทธนา
scby000165427
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117277
บริษัท ดี-โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
scby000164571
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117133
คุณสุริยัน
scby000159912
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117115
คุณสุมาวดี
scby000159906
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117046
หจก.ชลวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง
scby000156561
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116835
คุณกัญฐณา
scby000150526
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116809
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
scby000148890
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116761
บริษัท ดี-โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
scby000146548
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116658
คุณคมมณีวัน
scby000145220
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116096
บริษัท บี.เควสท์ ซัพพลาย จำกัด
scby000138044
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116096
บริษัท บี.เควสท์ ซัพพลาย จำกัด
scby000138044
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116391
คุณสุมาวดี
scby000136959
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116458
บริษัท ตระการกิจ อินเตอร์เทค จำกัด
scby000136934
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#116427
คุณกฤษฎา
scby000136205
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561