Tag Archives: 20230

เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#122034
คุณชยุต
scby000305686
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121686
บริษัท อินเวอร์เตอร์ ทีดีไทย จำกัด
scby000295105
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121688
หจก. อีสเทิร์น ซี ออยล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
scby000295096
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121568
คุณกิตติชัย
scby000289869
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121508
คุณสุพัตรา
scby000288199
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121344
หจก. ซูแนว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
scby000282805
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121315
บริษัท พี.เค.เอส. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด
scby000281560
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121293
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
scby000281573
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121237
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000280492
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121169
บริษัท ดี-โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
scby000277099
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121143
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000276012
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121116
บริษัท เค เอ็นไลน์ จำกัด
scby000276039
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121074
บริษัท พี เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
scby000275986
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120956
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด
scby000275004
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#121032
คุณสิทธิพงษ์
scby000274057
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120998
บริษัท ดีบีเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000272934
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120956
บริษัท เพกาซัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000272843
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120819
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
llm3594190
วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120803
บริษัท แฟร์เทค จำกัด
scby000267777
วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120569
บริษัท ดีบีเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000261789
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120420
บริษัท สยาม อีเอ็มซี จำกัด
scby000257349
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120313
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
scby000253950
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#120211
บริษัท ซีซีพี ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
scby000250373
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119838
คุณปฏิพล
scby000240552
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119783
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000239601
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119494
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000229350
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119482
บริษัท ซีซีพี ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
scby000228506
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119344
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000226587
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119292
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
scby000224214
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119089
บริษัท สยาม อีเอ็มซี จำกัด
scby000218514
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119066
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000217511
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#119016
คุณIranat
scby000215674
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118960
คุณสิทธิพงษ์
scby000214122
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118917
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000213453
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118882
หจก. ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลาย
scby000213438
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118823
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
scby000212151
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118806
บริษัท เอพี แอดวานซ์ จำกัด
scby000210482
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118799
บริษัท ทีวายแอลพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
scby000210473
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118767
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000209729
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118720
บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
scby000208828
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117789
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000208142
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118553
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000206093
วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จำกัด
scby000204802
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
scby000204802
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118391
บริษัท ฟาสท์ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
scby000202141
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118406
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
scby000200704
วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118354
บริษัท ซี เทค ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
scby000200697
วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#118305
บริษัท เอส.บี.แมชชีน ทูล จำกัด
scby000197481
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117814
บริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
scby000192590
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#117909
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
scby000185408
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561