เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148685
บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด
SCBY000082033CQ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148677
คุณวีระพงษ์
SCBY000082031RG
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148669
บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
SCBY0000820245C
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148684
คุณลัดดา
SCBY0000820347W
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148683
บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
SCBY000082027BA
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148681
คุณธนกร
SCBY000082019GY
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148676
คุณภบดี
SCBY000082028G2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148675
คุณPanupong
SCBY000082032E2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148673
บริษัท อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
SCBY000082030U5
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148672
บริษัท เอส.เอส.เมคคาทรอนิกส์ จำกัด
SCBY000082023TZ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148671
บริษัท วิไลกระจกคอนสตรัคชั่น จำกัด
SCBY000082022TQ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148667
คุณธนากร
SCBY000082026QL
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148665
บริษัท ไบรท์เนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SCBY000081762TT
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148666
คุณกมลวรรณ
SCBY000081760W8
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148664
บริษัท ปิงมานู แฟคเจอร์ริ่ง จิวเวลเลอร์ จำกัด
SCBY000081768GL
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148663
บริษัท โลหะเจริญค้าเหล็ก จำกัด
SCBY000081774XV
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148647
บริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
SCBY0000817567U
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148615
บริษัท วายเอ็นทู-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
SCBY0000817567U
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148662
บริษัท เค.เจ.ออโต้แคร์ จำกัด
SCBY000081767EB
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148659
บริษัท ฟาร์อีสต์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
SCBY0000817658B
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148658
บริษัท ออสม่า อินเตอร์เทรด (2555) จำกัด
SCBY000081759PF
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148656
บริษัท เคทีเค เทรดดิ้ง จำกัด
SCBY0000817586R
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148657
คุณถวัลย์ศักดิ์
llm139087003373
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148655
คุณPim
SCBY000081761RF
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148654
คุณฐิติ
SCBY000081764AE
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148653
บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด
SCBY000081766D8
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148652
คุณรัฐพล
SCBY0000817632H
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148650
คุณอนงค์
SCBY000081772Q4
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148649
หจก. เค.เอส. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง
SCBY000081773TW
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148646
บริษัท กิบบอร์ กรุ๊ป จำกัด
SCBY000081771ZC
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148645
บริษัท เอส ที พี พรีซิชั่น จำกัด
SCBY000081769C9
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148648
คุณกิติพัฒน์
llm136267001325
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148633
ชาญฤทธิ์ อินเทียน
SCBY0000814855G
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148644
บริษัท บีแอนด์แฟมิลี่ดีไซน์ จำกัด
SCBY000081481ZX
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148639
คุณโกดังเจ้นุช-จันทะวีพอน
SCBY0000814867H
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148640
บริษัท เค.เจ.ออโต้แคร์ จำกัด
SCBY000081487BK
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148642
คุณเอกชัย
SCBY000081476KM
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148643
บริษัท วรีพิทักษ์ จำกัด
SCBY0000814933H
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148636
บริษัท เอพีเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
llm130557006316
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148632
คุณยศวิทย์
SCBY0000814894Y
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148634
บริษัท ไอ เซเว่น ดี จำกัด
SCBY000081473BJ
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148635
บริษัท มาสซาอะกิ ออโต้เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
SCBY0000814835T
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148637
คุณสมฤทัย
SCBY0000814909K
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148638
คุณบุษบาวิลิส
SCBY000081480PW
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148629
คุณสาธิต
SCBY0000814796E
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148628
คุณวีระยุทธ์
SCBY000081477W3
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148627
คุณพสิษฐ์
SCBY00008149538
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148626
บริษัท เกรท เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด
SCBY000081475WE
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148625
คุณวรวุฒิ
SCBY000081474RM
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148613
บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
SCBY000081482R3
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564