เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158366
คุณปริญญา
KBTCO00053153QA
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158365
บริษัท โอนลี่ บ๊อกซ์ จำกัด
KBTCO00053135AA
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158364
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
llm130134037881
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158363
บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
llm131234032861
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158354
คุณธัญชนก
KBTCO00053138G9
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158356
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
KBTCO00053133YY
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158355
หจก.เอส.เจ.สแตนเลส ซัพพลาย
KBTCO000531399B
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158362
บริษัท เทอดศักดิ์กลการ จำกัด
KBTCO00053154VS
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158361
บริษัท ดีไซน์ ทู จำกัด
KBTCO000531495Q
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158359
บริษัท เอส.เอส.เจ.ฟิวลิ่งเทค จำกัด
KBTCO00053134A4
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158357
บริษัท ทีเอ็น เมกเกอร์ จำกัด
KBTCO00053152VB
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158297
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
KBTCO00053136AX
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158360
บริษัท ซันโกลว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
llm134924033879
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158353
บริษัท เมกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
KBTCO00053150C2
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158352
คุณอาทิตย์
KBTCO00053148LD
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158348
คุณนวพร
KBTCO0005314758
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158323
บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
KBTCO0005315196
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158301
บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
KBTCO00053137AY
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158350
คุณอ้ำ
llm135284034742
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158345
บริษัท เทอร์โมชีลด์ จำกัด
KBTCO00053050AP
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158346
คุณจีราภรณ์
KBTCO00053045D9
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158343
บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
KBTCO00053044GW
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158344
บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
KBTCO000530436U
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158341
บริษัท ดี เวอร์ จำกัด
KBTCO0005304999
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158340
บริษัท อาร์โก้ สแตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด
llm136864039760
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158339
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
KBTCO00053042YR
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158338
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด
KBTCO00053048BM
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158337
คุณพินิจนันท์
KBTCO00053047JW
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158336
หจก. ที.เอ็ม.โฮเทล เมเนจเม้นท์
KBTCO00053046AL
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158321
บริษัท บีที สกรูเฮ้าส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBTCO00053051V6
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158333
บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด
KBTCO00052946AA
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158333
บริษัท ดิ ไอคอน โปรดักชั่น จำกัด
llm135414038769
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158334
บริษัท ซี เอ็น พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
KBTCO00052962HA
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158250
คุณภัคภร
KBTCO00052961XJ
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158335
บริษัท ไอเทม บ็อกซ์ จำกัด
KBTCO00052957ET
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158332
คุณจิรายุ
KBTCO00052963A7
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158330
บริษัท พี เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
KBTCO00052965AC
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158326
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBTCO00052960ZB
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158328
บริษัท เอส ที พี พรีซิชั่น จำกัด
KBTCO00052966W4
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158327
คุณรัชตศร
KBTCO00052949AL
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158327
คุณภพสิตา
KBTCO000529473E
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158329
บริษัท เจ.เมทัล โซลูชั่น จำกัด
llm137714036715
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158324
คุณสืบพงษ์
KBTCO00052964K9
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158322
บริษัท จักริน พาร์ท แมคคานิค จำกัด
KBTCO000529598D
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158320
หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์
KBTCO00052950AS
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158319
บริษัท ดี แอดเฮียร์ จำกัด
KBTCO00052958A8
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158318
บริษัท อาร์.วี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBTCO00052948PA
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158317
หจก. โชติวัฒน์ รุ่งเจริญ
KBTCO00052887AK
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158316
บริษัท ทูบีไลท์ จำกัด
KBTCO00052884D8
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#158312
คุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
KBTCO00052881L4
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566