เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152730
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
llm136956019993
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152742
คุณธีรศานต์
KBSWP00019140TC
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152741
บริษัท เอ็มพีที โซลูชั่น จำกัด
KBSWP00019143PL
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152740
คุณPiyawat
KBSWP00019137AK
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152738
บริษัท ทีเอ็นเค ทูลล์แอนด์พาร์ท จำกัด
KBSWP00019145QE
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152735
หจก. อาร์.แอล.วาย.พลาสแพค
KBSWP00019138LU
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152734
บริษัท เกรียงไกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด
KBSWP000191416H
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152543
บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด
KBSWP00019142DV
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152732
คุณWatsapol
KBSWP00019144WA
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152731
บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
KBSWP00019139AU
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152530
บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด
llm135976011913
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152479
บริษัท เอฟทูยู จำกัด
KBSWP00019136JA
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152729
บริษัท อีซีแมชชีน99 จำกัด
KBSWP00019035A3
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152728
คุณอัซวา
KBSWP00019030ZT
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152727
คุณจิน
KBSWP00019041JA
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152726
บริษัท มาสเตอร์อีเลคทริค จำกัด
KBSWP000190335G
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152714
บริษัท ลอจิสติคเวิร์ค จำกัด
KBSWP000190398A
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152725
คุณอานนท์
KBSWP00019031AT
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152724
หจก. เจซี ดีซายด์ แอนด์ ดิเวลอปเมนท์
KBSWP00019040AE
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152723
บริษัท ทรินิตี้ ดีไซน์แอนด์เทคนิคอล จำกัด
KBSWP00019032T6
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152722
บริษัท เอก อิมเมจิเนชั่น แฟคทอรี่ จำกัด
llm131436010968
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152721
บริษัท ศรีไทย ธนะออโตพาร์ท จำกัด
KBSWP00019028JJ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152712
บริษัท เวิร์คเทค-เทสต์ จำกัด
KBSWP00019038A9
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152719
บริษัท เมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBSWP00019034YK
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152718
คุณปวีณา
KBSWP00019029CB
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152720
คุณชาลี
llm131936010985
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152717
บริษัท เซ็นทรัล พาร์ท แอนด์ ทูลส์ จำกัด
KBSWP000190427S
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152716
คุณPloy
KBSWP00019036AH
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152713
บริษัท ดูดี เทคโนโลยี จำกัด
KBSWP000190378B
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152706
บริษัท ออนดีมานด์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
KBSWP0001894297
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152711
บริษัท ดี แอดเฮียร์ จำกัด
KBSWP00018950CK
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152709
ธเนศ บาลใจ (สวช.)
KBSWP00018954AK
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152708
หจก. ทวี ฮาร์ดแวร์
KBSWP00018957PS
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152705
บริษัท อาร์เอที แฟคทอรี่ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
KBSWP00018955CK
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152704
บริษัท เลาอิ้ง ฮีทเทค จำกัด
KBSWP00018948AR
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152702
คุณธีรศานต์
KBSWP00018959AA
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152678
บริษัท คอนเซ็ป คอนโทรล จำกัด
KBSWP00018956AR
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152701
คุณนฤมล
KBSWP00018952PC
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152700
บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จำกัด
KBSWP00018941AA
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152699
บริษัท เวิร์คเทค-เทสต์ จำกัด
KBSWP00018949H9
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152544
บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
KBSWP00018940JV
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152703
คุณมารุต
มารับหน้าตึก
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152698
คุณโสพิศ
KBSWP00018958AC
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152697
คุณสุทธิชัย
KBSWP00018945V9
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152696
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
KBSWP00018943QU
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152695
คุณสมชาติ
KBSWP00018951C9
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152694
บริษัท ซูพีเรีย โปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
KBSWP000189443C
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152692
บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จำกัด
KBSWP00018953A2
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152684
บริษัท บอสัน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
KBSWP00018946UA
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152693
คุณธีรัช
llm139686018894
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565