เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150621
บริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำกัด
llm138981012845
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150616
คุณอ๊อบ
llm131181017801
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150613
หจก. นคเรศเทวาพรเทรดดิ้ง
KBSWP00006449CA
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150610
บริษัท ดี.อาร์. แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
llm134771016812
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150612
บริษัท เอฟเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
KBSWP00006452EV
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150611
หจก.เวอร์เท็กซ์ โกรพลัส
KBSWP00006454AP
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150611
หจก.เวอร์เท็กซ์ โกรพลัส
KBSWP00006447A3
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150608
คุณวริทธิ
KBSWP00006441LU
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150606
คุณพิรญาณ์
KBSWP00006435DZ
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150605
คุณบรรจง
KBSWP00006448Y4
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150604
บริษัท เอ็มเค แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBSWP00006440AW
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150595
หจก. สยาม วี.เค. เมทัลเวิร์ค
KBSWP00006438MH
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150600
บริษัท จัสโป (ประเทศไทย) จำกัด
KBSWP00006437BJ
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150598
บริษัท ศรัญรัตน์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBSWP00006439Q2
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150596
หจก. ไอเดียเมคเกอร์2018
KBSWP00006455AU
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150594
บริษัท ไฮ กราฟ จำกัด
KBSWP00006434R7
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150593
คุณพันธกิจ
KBSWP000064515L
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150592
บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด
KBSWP00006450H8
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150591
บริษัท ชลบุรี พี.เจ. พาณิชย์ จำกัด
KBSWP00006457WA
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150582
บริษัท โกลบอล เมทัล เพ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
KBSWP00006456UE
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150522
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
KBSWP000064532C
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150480
บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
KBSWP00006458AG
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150590
บริษัท เวิร์คเทค-เทสต์ จำกัด
KBSWP00006363GJ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150572
คุณธวัชชัย
KBSWP00006361VX
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150589
บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด
KBSWP0000636722
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150588
บริษัท ไทย มาสเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ แมชชีน จำกัด
KBSWP0000636274
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150587
บริษัท มิ่งเจริญ อิมเป็กซ์ จำกัด
KBSWP00006373TX
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150586
คุณจักรี
KBSWP00006360AD
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150579
คุณสรัล
KBSWP00006369A8
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150578
คุณวิทูร
KBSWP00006366AC
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150577
คุณสุธี
KBSWP00006370AL
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150574
คุณกุลชญา
KBSWP00006364AQ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150573
คุณสุรศักดิ์
KBSWP00006372LB
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150571
บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
KBSWP00006365AH
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150570
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
KBSWP0000636888
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150568
บริษัท ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด
KBSWP00006288AA
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150401
บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
KBSWP00006294HD
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150567
Line : Jarin boonnakorn
llm136601011874
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150566
คุณอุดมศักดิ์
KBSWP00006284A5
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150565
บริษัท เทฟโค๊ต จำกัด
KBSWP000062917H
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150563
คุณพันธกิจ
KBSWP000062725G
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150560
บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด
KBSWP00006269AU
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150559
หจก. พี.เอส.ซี.เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
KBSWP000062906A
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150557
บริษัท เอ็มที พรีซิชั่น จำกัด
KBSWP00006275AS
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150555
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
KBSWP00006274H8
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150554
คุณวิทยา
KBSWP00006271R4
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150553
คุณภาสวุฒิ
KBSWP00006283PA
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150552
คุณณัฐพล
KBSWP00006273KD
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150550
คุณธนัชพงศ์
KBSWP000062803L
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150549
คุณMatthew
KBSWP00006287A2
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565