เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155468
บริษัท อินโนเวชั่น มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
KBTCO00038911LM
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155495
คุณเบียร์
llm137175020116
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155494
บริษัท เอส พี เค เจริญการช่าง จำกัด
KBTCO00038910Q7
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155493
คุณPARIYAKORN
ED311308935TH
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155492
บริษัท นิปปอน คาร์ไบด์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO000389123Z
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155491
บริษัท กัลย์ณพร จำกัด
KBTCO00038914E7
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155487
บริษัท อ๊อตโต้ แลนด์ จำกัด
KBTCO000389136B
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155486
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
KBTCO00038915MT
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155479
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
KBTCO00038909E4
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155488
บริษัท อินฟินิท ดีไซน์ จำกัด
llm131555027111
วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155484
คุณอลิศรา
ED311337021TH
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155483
บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช. โอโตพาร์ทส จำกัด
KBTCO00038829A5
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155482
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด
KBTCO00038826P3
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155478
บริษัท เป็ดคู่ (2002) จำกัด
KBTCO00038831ZA
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155480
บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด
llm130225023198
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155469
บริษัท บางกอกเทคโค จำกัด
KBTCO00038828PK
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155470
บริษัท โกลเด้นไทย รับเบอร์ เทค จำกัด
KBTCO00038834A5
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155472
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
KBTCO00038827D9
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155473
คุณณัฐวุฒิ
KBTCO00038830A5
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155474
คุณสุชานัน
ED311337018TH
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155476
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
KBTCO00038836J7
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155477
บริษัท อาร์.วี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBTCO00038832AL
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155416
บริษัท เอเอทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBTCO00038833LQ
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155485
คุณธำรงค์
llm132945027193
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155467
คุณประทักษ์
KBTCO00038742V9
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155466
หจก. ที.เอ็ม.โฮเทล เมเนจเม้นท์
KBTCO00038747C7
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155465
บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
KBTCO00038737AW
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155464
คุณนุรินทรา
KBTCO000387278X
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155463
บริษัท เอ็นเคพี พาร์ท ซัพพลาย จำกัด
KBTCO00038731X6
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155462
คุณอลิศรา
ED311335935TH
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155461
คุณภูริต
KBTCO000387399D
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155460
หจก. เค.แอล.พี. โปรดักส์
KBTCO00038734UU
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155459
คุณปนัดดา
KBTCO00038743W5
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155458
คุณภาณุพงศ์
KBTCO000387267A
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155457
บริษัท เรซินโนเวชั่น จำกัด
KBTCO00038729AA
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155456
คุณวศิน
KBTCO000387364Z
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155455
คุณจักรี
KBTCO00038740TA
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155453
คุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
KBTCO000387305A
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155454
คุณศานติ
KBTCO000387284R
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155450
หจก. วิชญศึกษา
KBTCO00038741HA
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155440
บริษัท อาร์.วี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
KBTCO00038732D3
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155447
หจก. ซี.เอ.เค.เทรดดิ้ง
KBTCO000387358P
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155471
โรงเรียนไตรพัฒน์
llm139805021184
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155443
บริษัท เป็ดคู่ (2002) จำกัด
KBTCO00038650AC
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155442
คุณเจษฎา
KBTCO00038646DZ
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155439
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
KBTCO00038656VV
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155438
บริษัท เอส ที พี พรีซิชั่น จำกัด
KBTCO0003865172
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155437
บริษัท ชัยมงคล อุตสาหกรรมซัพพลาย จำกัด
KBTCO00038642RA
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155436
บริษัท จัสโป (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO00038655ZP
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#155444
คุณคมสัน
KBTCO00038653KE
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566