เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#154671
บริษัท ลุย แฟบริเคชั่น จำกัด
KBTCO00034040AY
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565