เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#154666
บริษัท บี.แอล.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
KBTCO00033842DA
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2565