เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#154649
หจก. เค ซี วาย พรีซิชั่น พาร์ท
KBTCO00033854EA
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2565