เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#152006
บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
KBSWP00015131AA
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565