เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#134197
บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
scby000634715
วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562