เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150568
บริษัท ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด
KBSWP00006288AA
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150401
บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
KBSWP00006294HD
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150567
Line : Jarin boonnakorn
llm136601011874
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150566
คุณอุดมศักดิ์
KBSWP00006284A5
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150565
บริษัท เทฟโค๊ต จำกัด
KBSWP000062917H
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150563
คุณพันธกิจ
KBSWP000062725G
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150560
บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด
KBSWP00006269AU
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150559
หจก. พี.เอส.ซี.เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
KBSWP000062906A
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150557
บริษัท เอ็มที พรีซิชั่น จำกัด
KBSWP00006275AS
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150555
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
KBSWP00006274H8
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150554
คุณวิทยา
KBSWP00006271R4
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150553
คุณภาสวุฒิ
KBSWP00006283PA
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150552
คุณณัฐพล
KBSWP00006273KD
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150550
คุณธนัชพงศ์
KBSWP000062803L
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150549
คุณMatthew
KBSWP00006287A2
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150546
บริษัท บีพีเอ็นที เทคโนโลยี จำกัด
KBSWP00006281KU
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150564
คุณชาลี
llm139391012777
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150501
บริษัท จีจี บิซซ์ จำกัด
KBSWP00006267AD
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150561
บริษัท เจ ดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด
llm133091019765
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150558
Line : Sakraphee
llm130691012782
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150514
บริษัท ทูลส์ เซอร์เคิล จำกัด
KBSWP00006268AU
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150548
คุณสุพรรณ
KBSWP000062706T
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150547
คุณจักรกฤษณ์
KBSWP000062777C
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150545
หจก. กิจสวัสดิ์ เทรดดิ้ง
KBSWP00006278AT
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150544
คุณศราวุฒิ
KBSWP00006276AY
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150543
บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
KBSWP00006282AY
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150542
คุณวศิน
KBSWP00006292EY
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150541
คุณAekyanee
KBSWP000062866G
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150538
บริษัท ซีเอชพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
KBSWP0000616142
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150537
บริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำกัด
KBSWP00006159A6
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150536
คุณวัฒนา
KBSWP000061744A
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150535
คุณบลู
KBSWP00006157XU
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150533
บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ (เซาท์อีสเอเชีย) จำกัด
KBSWP00006168BY
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150532
บริษัท ภัทรพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
KBSWP00006169AR
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150530
บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
KBSWP00006170U5
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150529
บริษัท ไอโซ สเฟียร์ จำกัด
KBSWP00006173JV
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150531
คุณผศ.มุจรินทร์
KBSWP00006158YA
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150539
บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
KBSWP00006166AA
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150477
บริษัท วาซิน เทค จำกัด
KBSWP00006156H3
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150527
คุณวิเชียร
KBSWP00006167RG
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150526
คุณวิโรจน์
KBSWP000061557A
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150359
บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
KBSWP00006171AV
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150525
คุณวันทีนีย์
KBSWP00006162KA
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150524
หจก. นอร์ด อิเล็กทริค
KBSWP00006165HH
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150523
คุณวีระ
KBSWP000061605P
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150520
คุณณัฐพฤทธ์
KBSWP00006164A8
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150519
คุณภูธร
KBSWP00006163A6
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150498
บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช. โอโตพาร์ทส จำกัด
KBSWP00006172AS
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150359
บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
KBSWP00006100AA
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#150518
คุณชัญญานุช
KBSWP00006107TE
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565