เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#154662
บริษัท ซัมโบ ไพพ์ปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO00034032JM
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565