เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#153922
บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO00028955EZ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565