เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#153870
บริษัท โกลบอล เมทัล เพ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
KBTCO000288355Z
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565