เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#147602
บริษัท โกลบอล เมทัล เพ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
SCBY0000580116C
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564