เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159824
หจก. ทรัพย์สีทอง ออโต้พาร์ท
KBTCO00060276KP
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159823
บริษัท ฮะ จำกัด
KBTCO00060271AA
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159822
บริษัท ไทยเมทัลออโต้พาร์ท จำกัด
KBTCO00060266AA
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159820
บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด
KBTCO00060269AA
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159819
บริษัท แอล บ็อกซ์ จำกัด
KBTCO000602774A
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159818
คุณสุนทรี
KBTCO00060270AH
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159811
บริษัท บีที สกรูเฮ้าส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBTCO00060279AJ
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159814
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
llm139390041761
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159817
บริษัท เอสจี-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO00060273XK
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159816
บริษัท เอเทค ออโต้ จำกัด
KBTCO00060267AA
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159815
บริษัท เจเอเอ็ม พริ้นติ้ง จำกัด
KBTCO000602756A
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159813
บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด
KBTCO000602685K
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159812
บริษัท บุญส่งเสริมเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBTCO00060278AV
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159810
ว่าที่เรือตรี พีรพัฒน์ สัตตะรัตนะ
KBTCO00060272BV
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159808
หจก. วีพีเอฟ ดีซายน์ กรุ๊ป
KBTCO000602746A
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159807
บริษัท เอ็มซีเอ็น แมคแคนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
KBTCO00060201AQ
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159806
บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO00060207Y2
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159805
บริษัท เอ็มดีไอ ฮีททรีทเมนท์ จำกัด
KBTCO00060202BG
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159803
บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด
KBTCO00060209PG
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159802
บริษัท แมคพี ทราแวล จำกัด
llm130230043792
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159801
บริษัท เกรทเทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBTCO00060205AL
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159780
บริษัท สตูป้า ศูนย์เก้า จำกัด
KBTCO00060206GU
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159800
คุณชัชวาลย์
KBTCO00060203D9
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159799
บริษัท เอส.พี.ดีไซน์ แอนด์ โปรดั่กชั่น จำกัด
llm135920043772
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159798
คุณสุริยัน
KBTCO00060208HG
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159797
บริษัท เอส เอ็ม แอล อินดัสทรี จำกัด
KBTCO00060211AB
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159795
คุณเหลา
KBTCO000602046B
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159794
คุณจิรัน
KBTCO00060210TY
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159792
บริษัท กราเวีย อาร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
KBTCO000602007X
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159791
บริษัท ไทยพัฒนทรัพย์ จำกัด
KBTCO00060199TU
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159758
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
KBTCO00060137AB
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159762
บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
KBTCO000601297A
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159790
คุณอรพรรณ
KBTCO00060135XY
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159777
หจก. พี.เอ.เอ็ม. กรุ๊ป
KBTCO00060136D8
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159789
คุณไพรินทร์
KBTCO00060139ZG
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159788
บริษัท โพซิทีฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
KBTCO00060143AT
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159787
หจก. บ้านบึงวิศวกรรม
KBTCO00060141B4
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159786
คุณไพโนจน์
KBTCO00060134AV
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159785
จิรัสย์ คีรีรัตน์ (เจย์)
KBTCO00060128AA
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159784
บริษัท บี เอฟ ซี โปรเกรส อินดัสทรี จำกัด
KBTCO00060142AY
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159783
บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด
KBTCO000601406A
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159782
หจก. เอส.เอ็ม.อี. เซอร์วิส ซัพพลาย
KBTCO00060132XU
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159781
บริษัท เกรียงไกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด
KBTCO000601305A
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159779
หจก. เอกชณัฐ แมชชีนเนอรี่
KBTCO00060133AA
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159778
ส.ต.ต.ปรเมศร์ วันดี (เป๊ก)
KBTCO00060138CA
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159776
คุณสรัญญ์รัชฟาร์ม
KBTCO00060144AE
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159775
บริษัท เจเอเอ็ม พริ้นติ้ง จำกัด
KBTCO0006013127
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159793
บริษัท เมก้า อินโนฟู๊ด จำกัด
llm138990048600
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159773
บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด
KBTCO00060067AZ
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567
เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159771
หจก. เค ซี วาย พรีซิชั่น พาร์ท
KBTCO00060068TB
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567