เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#143872
บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
scby000843973
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564